net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Không ký được nhiều hợp đồng xây dựng, SCI (S99) báo lãi năm 2022 giảm 59%

Riêng doanh thu từ hợp đồng xây dựng năm 2022 của CTCP SCI (S99 (HN:S99)) giảm gần 3/4 so với năm trước đó. CTCP SCI (mã chứng khoán S99) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4...
Không ký được nhiều hợp đồng xây dựng, SCI (S99) báo lãi năm 2022 giảm 59% Không ký được nhiều hợp đồng xây dựng, SCI (S99) báo lãi năm 2022 giảm 59%
let atwWrapper,atwContainerWidth,atwSliderBox,atwTotalWidth; function initATWSlider() { atwWrapper = $('.relatedInstruments'); atwSliderBox = atwWrapper.find('.slider'); atwContainerWidth = atwWrapper.width(); atwTotalWidth = atwSliderBox.width(); if(window.domainId === '2' || window.domainId === '3'){ atwWrapper.find('.sliderRight').addClass('js-slider-prev'); atwWrapper.find('.sliderLeft').addClass('js-slider-next'); } else { atwWrapper.find('.sliderRight').addClass('js-slider-next'); atwWrapper.find('.sliderLeft').addClass('js-slider-prev'); } if(atwSliderBox.find('.instrumentBox').length > 6){ atwWrapper.find('.js-slider-next').fadeIn(600); } } function atwMoveRight() { atwWrapper.find('.js-slider-prev').fadeIn(150); $(".slider > :visible:first").hide(150) $(".slider > :visible:last").next().show(150); if(!$(".slider > :visible:last").next().find('.name')()){ atwWrapper.find('.js-slider-next').fadeOut(150); return; } } function atwMoveLeft() { atwWrapper.find('.js-slider-next').fadeIn(150); $(".slider > :visible:last").hide(150); $(".slider > :visible:first").prev().show(150); if(!$(".slider > :visible:first").prev().find('.name')()){ atwWrapper.find('.js-slider-prev').fadeOut(150); return; } } initATWSlider(); //update star icon on adding/removing instrument to/from specific watchlist atwWrapper.on('click', 'label.addRow', function() { let parent = $(this).parent(); let checkedPortfolio = false; parent.find('input[type=checkbox]').each(function () { if($(this).is(':checked')){ checkedPortfolio = true; } }); let closestStar = $(this).closest('.addToPortWrapper').find('.star'); if(checkedPortfolio){ closestStar.addClass('added'); }else{ closestStar.removeClass('added'); } }); //update star icon on creating new watchlist atwWrapper.find('.js-create-watchlist-portfolio').find('a.js-create').on('click',function () { let parent = $(this).parent(); let watchlistName = parent.find('input[type=text]').val(); if(!watchlistName){ return; } let star = $(this).closest('.addToPortWrapper').find('.star'); star.addClass('added'); }); //update star icon on adding new position atwWrapper.find('.js-create-holdings-portfolio').find('.js-submit').on('click',function () { let addPositionForm = $(this).closest('.addToPortfolioPop').find('.holdingsContent'); let amount = addPositionForm.find('.js-amount').val(); if(amount < 1){ return; } let star = $(this).closest('.addToPortWrapper').find('.star'); star.addClass('added'); }); atwWrapper.find('.instrumentBox').find('.shortInfo').on('click',function () { if(!window.ga){ return; } let pairId = $(this).parent().find('.js-add-to-portfolio').attr('data-pair-id'); let pairType = window.atwPairTypes[pairId]; window.ga('allSitesTracker.send', 'event', 'content', 'symbol link clicked', '', { "dimension147":"symbol_link_clicked", "dimension163":"click", "dimension148":"symbol", "dimension162":"content add to watchlist", "dimension161":"article page", "dimension142":"article", "dimension75":pairType, "dimension138":pairId, "dimension118":"2009185" }); window.open($(this).attr('data-href')); }); window.atwPairTypes = {"42157":"Equities","958398":"Equities"};

Riêng doanh thu từ hợp đồng xây dựng năm 2022 của CTCP SCI (S99 (HN:S99)) giảm gần 3/4 so với năm trước đó. CTCP SCI (mã chứng khoán S99) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2022 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 448 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ; chi phí vốn giảm được 2,3% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 64 tỷ đồng, tăng 41,5% so với quý 4/2021. Tuy vậy chi phí tài chính ghi nhận 38 tỷ đồng, trong khi quý 4/2021 lại ghi âm hơn 14 tỷ đồng nhờ có khoản hoàn nhập dự phòng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 4 còn gần 27 tỷ đồng, giảm đến 31% so với số lãi 39 tỷ đồng đạt được quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu công ty đạt 1.813 tỷ đồng, giảm 72% so với doanh thu hơn 6.451 tỷ đồng đạt được năm 2021. Trong cơ cấu doah thu của SCI, doanh thu từ mảng hợp đồng xây dựng chiếm phần lớn. Còn doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn duy trì mức hơn 240 tỷ đồng.

Doanh thu từ hợp đồng xây dựng năm 2022 giảm sâu so với cùng kỳ, đạt 1.570 tỷ đồng, chỉ bằng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng giảm khoảng 3/4 tổng giá trị.

Doanh thu tài chính trong năm đạt gần 50 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2021 chủ yếu do năm 2022 vừa qua không có khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ. Tuy vậy chi phí tài chính cũng giảm được 43 tỷ đồng nhờ giảm lãi tiền vay và giảm lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính. Ngoài ra năm 2022 có khoản chi phí dự phòng gần 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lại ghi âm gần 1 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng.

Tính đến 31/12/2022 tổng nợ phải trả của SCI còn 2.300 tỷ đồng, giảm được hơn 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 426 tỷ đồng (giảm 125 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.050 tỷ đồng (tăng 272 tỷ đồng so với đầu kỳ). Đây là nguyên nhân chính khiến công ty gánh khoản chi trả lãi vay lớn trong năm.

Đối với các khoản vay tài chính ngắn hạn 426 tỷ đồng, BIDV (HM:BID) là chủ nợ lớn nhất với gần 320 tỷ đồng. Còn lại là các khoản vay tại các ngân hàng khác.

Đối với các khoản vay dài hạn 1.050 tỷ đồng, BIDV cũng là chủ nợ lớn nhất với hơn 680 tỷ đồng. Chủ nợ lớn thứ 2 là Ngân hàng KEB chi nhánh Hà Nội với 337 tỷ đồng.

Không chỉ hoạt động mảng xây dựng, SCI còn dành tiền đầu tư chứng khoán. Tổng giá gốc chứng khoán kinh doanh công ty đầu tư đến 31/12/2022 hơn 18,78 tỷ đồng, trong đó giá trị hợp lý tính đến thời điểm cuối năm 2022 giảm gần 1 tỷ so với giá gốc đầu tư. Trong năm 2022 SCI đã gia tăng đầu tư vào chứng khoán - tổng giá gốc đầu tư hồi đầu năm chưa đến 8,7 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2022 CTCP SCI còn lãi trước thuế 77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, giảm 59,1% so với số lãi 169 tỷ đồng đạt được năm 2021.
Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
05-06-2023 05:57:04 (UTC+7)

EUR/USD

1.0703

-0.0007 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

EUR/USD

1.0703

-0.0007 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

GBP/USD

1.2441

-0.0016 (-0.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

USD/JPY

140.07

+0.08 (+0.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

AUD/USD

0.6602

-0.0016 (-0.24%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

USD/CAD

1.3420

-0.0004 (-0.03%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

EUR/JPY

149.92

-0.01 (-0.01%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

EUR/CHF

0.9730

-0.0002 (-0.02%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (2)

Gold Futures

1,965.25

+0.65 (+0.03%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Silver Futures

23.677

-0.003 (-0.01%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Copper Futures

3.7172

-0.0138 (-0.37%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

Crude Oil WTI Futures

73.61

+1.74 (+2.42%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (3)

Sell (8)

Brent Oil Futures

78.14

+2.01 (+2.64%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Natural Gas Futures

2.207

+0.030 (+1.38%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

US Coffee C Futures

180.60

-2.45 (-1.34%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

Euro Stoxx 50

4,323.52

+65.91 (+1.55%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

S&P 500

4,282.37

+61.35 (+1.45%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

DAX

16,051.23

+197.57 (+1.25%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

FTSE 100

7,607.28

+117.01 (+1.56%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

Hang Seng

18,949.94

+733.03 (+4.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

US Small Cap 2000

1,830.91

+62.97 (+3.56%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

IBEX 35

9,317.30

+149.80 (+1.63%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (4)

Sell (1)

BASF SE NA O.N.

46.790

+1.940 (+4.33%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Bayer AG NA

52.61

+0.71 (+1.37%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

210.15

+5.95 (+2.91%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Adidas AG

159.52

+8.78 (+5.82%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (4)

Sell (2)

Deutsche Lufthansa AG

9.303

+0.146 (+1.59%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

Siemens AG Class N

159.28

+2.60 (+1.66%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

9.862

+0.284 (+2.97%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

    EUR/USD 1.0703 ↑ Sell  
    GBP/USD 1.2441 ↑ Sell  
    USD/JPY 140.07 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.6602 ↑ Sell  
    USD/CAD 1.3420 ↑ Sell  
    EUR/JPY 149.92 Sell  
    EUR/CHF 0.9730 Neutral  
    Gold 1,965.25 Buy  
    Silver 23.677 ↑ Sell  
    Copper 3.7172 Sell  
    Crude Oil WTI 73.61 Neutral  
    Brent Oil 78.14 ↑ Buy  
    Natural Gas 2.207 ↑ Buy  
    US Coffee C 180.60 ↑ Sell  
    Euro Stoxx 50 4,323.52 ↑ Buy  
    S&P 500 4,282.37 ↑ Sell  
    DAX 16,051.23 ↑ Sell  
    FTSE 100 7,607.28 Sell  
    Hang Seng 18,949.94 ↑ Buy  
    Small Cap 2000 1,830.91 ↑ Buy  
    IBEX 35 9,317.30 Buy  
    BASF 46.790 ↑ Sell  
    Bayer 52.61 ↑ Buy  
    Allianz 210.15 Sell  
    Adidas 159.52 Buy  
    Lufthansa 9.303 Buy  
    Siemens AG 159.28 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 9.862 Sell  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,650/ 6,690
(6,650/ 6,690) # 1,061
SJC HCM6,635/ 6,705
(0/ 0) # 1,076
SJC Hanoi6,635/ 6,707
(0/ 0) # 1,078
SJC Danang6,635/ 6,707
(0/ 0) # 1,078
SJC Nhatrang6,635/ 6,707
(0/ 0) # 1,078
SJC Cantho6,635/ 6,707
(0/ 0) # 1,078
Cập nhật 05-06-2023 05:57:06
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,949.25 +1.01 0.05%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V22.79023.240
RON 95-III22.01022.450
E5 RON 92-II20.87021.280
DO 0.05S17.94018.290
DO 0,001S-V18.80019.170
Dầu hỏa 2-K17.77018.120
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $73.62 -6.91 -0.09%
Brent $77.94 -6.7 -0.08%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.280,0023.650,00
EUR24.613,3825.991,59
GBP28.653,4729.875,26
JPY164,43174,07
KRW15,4818,86
Cập nhật lúc 18:50:18 04/06/2023
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán