Vitalik Buterin: Tại sao kế hoạch mở rộng quy mô Dogecoin lên 10x của Elon Musk là “sai lầm”

Vitalik Buterin đã đăng một bài phân tích nói về giới hạn khả năng mở rộng của blockchain, chỉ trích những tuyên bố của...

Vitalik Buterin đã đăng một bài phân tích nói về giới hạn khả năng mở rộng của blockchain, chỉ trích những tuyên bố của CEO Tesla, Elon Musk.

Bài viết được xuất bản trên blog cá nhân của Buterin vào ngày 23 tháng 5, nhấn mạnh sự cân bằng giữa phân quyền và khả năng mở rộng trong việc kiến ​​trúc mạng lưới blockchain. Bài phân tích được đưa ra để đáp lại tweet ngày 15 tháng 5 của Elon Musk khẳng định rằng Dogecoin sẽ nổi lên như một chuỗi hàng đầu nếu nó tăng kích thước khối lên 900%.