Tổng thống El Salvador có kế hoạch khai thác Bitcoin bằng núi lửa

Tổng thống Nayib Bukele đã thông báo rằng ông sẽ xem xét việc khai thác Bitcoin thông qua việc sử dụng núi lửa sau...

Tổng thống Nayib Bukele đã thông báo rằng ông sẽ xem xét việc khai thác Bitcoin thông qua việc sử dụng núi lửa sau khi nó trở thành tiền tệ hợp pháp trong nước.