Mike McGlone: Ethereum có thể giúp Bitcoin đạt $100k

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa chính tại Bloomberg, đã xác nhận rằng Bitcoin không còn là một loại tiền điện tử đầu...

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa chính tại Bloomberg, đã xác nhận rằng Bitcoin không còn là một loại tiền điện tử đầu cơ nữa mà đã trở thành một tài sản dự trữ hợp lệ.

McGlone giải thích rằng nó có thể đạt 100.000 đô la nếu nó đi theo tiền điện tử lớn thứ hai.

Cuối tuần quan trọng đối với Bitcoin

Mike McGlone đã đề cập đến hội nghị Bitcoin 2021 ở Miami diễn ra vào cuối tuần qua như một sự kiện quan trọng đối với Bitcoin và cộng đồng của nó.

Ông gọi sự kiện này là “Woodstock-like”, ám chỉ lễ hội âm nhạc lớn diễn ra vào ngày 15-18/8/1969 và thu hút hơn 400.000 du khách. Đây là một sự kiện quan trọng đối với nhạc rock-n-roll và văn hóa hippie ở thế giới phương Tây.

Sự kiện này đã ủng hộ việc áp dụng chính thống của Bitcoin. Nó cũng đã xác thực quan điểm của Bloomberg rằng BTC hiện là tài sản dự trữ toàn cầu, không phải là tài sản đầu cơ.