Khối lượng giao dịch hàng ngày của Ether vượt qua Bitcoin khi ETHE giao dịch với mức phí bảo hiểm 11%

Gần 60 tỷ đô la Ether đã được đổi chủ trong 24 giờ qua trong khi Bitcoin chỉ đạt 50 tỷ đô la. Ethereum đang...

Gần 60 tỷ đô la Ether đã được đổi chủ trong 24 giờ qua trong khi Bitcoin chỉ đạt 50 tỷ đô la.

Ethereum đang chứng kiến sự quan tâm mới sau khi Bitcoin gặp sự cố trong tuần này, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Ether vượt qua BTC với một biên độ đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để khối lượng giao dịch Ether gấp đôi khối lượng Bitcoin như một số người ủng hộ Ether đã đề xuất. Vào ngày 25 tháng 5, một ảnh chụp màn hình dữ liệu CoinGecko được lưu hành trên Twitter Crypto cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày của Ether đã vượt qua 115 tỷ đô la trong khi Bitcoin đạt gần 53 tỷ đô la.