Elon Musk nói Lightning Network là cần thiết để mở rộng quy mô Bitcoin ngay bây giờ

Elon Musk đã nhảy vào cuộc tranh luận về quy mô bitcoin trên Twitter, nói rằng mạng thanh toán layer 2 Lightning là cần...

Elon Musk đã nhảy vào cuộc tranh luận về quy mô bitcoin trên Twitter, nói rằng mạng thanh toán layer 2 Lightning là cần thiết ngay bây giờ.

“Số layer phụ thuộc vào băng thông dự kiến và máy tính, cả hai đều tăng nhanh, có nghĩa là mạng một layer (ví dụ: chỉ riêng Bitcoin) có thể thực hiện tất cả các giao dịch của con người trong trong tương lai, theo ý kiến cá nhân tôi.

Bây giờ, Lightning là cần thiết”, CEO Tesla đã tweet hôm nay.