Elon Musk gọi cuộc họp gần đây với các thợ đào Bitcoin ở Bắc Mỹ là “có triển vọng”

CEO Tesla Elon Musk vừa tweet về việc có một cuộc họp với giám đốc điều hành của các doanh nghiệp khai thác Bitcoin...

CEO Tesla Elon Musk vừa tweet về việc có một cuộc họp với giám đốc điều hành của các doanh nghiệp khai thác Bitcoin ở Bắc Mỹ, mô tả là “có tiềm năng hứa hẹn.”

Họ “cam kết” với năng lượng xanh và khuyến khích các thợ mỏ trên toàn cầu làm theo, Musk nói: