Đừng lo lắng! Bitcoin vẫn có khả năng tăng lên $100k

Trader "Kaleo" khuyên người theo dõi anh ấy không nên bị lung lay bởi thị trường trong thời gian điều chỉnh đang diễn ra. Kaleo...

Trader “Kaleo” khuyên người theo dõi anh ấy không nên bị lung lay bởi thị trường trong thời gian điều chỉnh đang diễn ra.

Kaleo đã chia sẻ một biểu đồ giá tăng và khuyên những người theo dõi của ông ấy không nên bị lung lay. Biểu đồ giá Bitcoin dường như cho thấy đáy ở mức khoảng 42.000 đô la trước khi thực hiện động thái lên tới 75.000 đô la.