Donald Trump tuyên bố Bitcoin giống như một trò lừa đảo

Donald Trump gặp ai hắn cũng chửi, hắn chửi cả làng Vũ Đại, lần này là hắn chửi Bitcoin bà con ạ. Xuất hiện trên...

Donald Trump gặp ai hắn cũng chửi, hắn chửi cả làng Vũ Đại, lần này là hắn chửi Bitcoin bà con ạ.

Xuất hiện trên FOX Business Monday hôm nay, cựu tổng thống Hoa Kỳ nhận xét:

“Bitcoin, nó giống như một trò lừa đảo. Tôi không thích nó vì nó là một loại tiền tệ cạnh tranh với đồng đô la, về cơ bản nó là một loại tiền tệ cạnh tranh với đồng đô la. Tôi muốn đồng đô la trở thành tiền tệ của thế giới, đó là điều tôi luôn nói (nhưng không làm, PV)”.