net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Sửa đổi lần cuối: ngày 20 tháng 07 năm 2021

Chính sách bảo mật này sẽ được thay đổi theo thời gian (“Chính sách bảo mật”), giải thích cách thức mà AIVIF, Inc. (“AIVIF”) thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin người dùng thu được thông qua AIVIF.com. Bằng cách sử dụng trang web, bạn (“Người dùng”) đồng ý với các quy định trong Chính sách bảo mật này. Đôi khi, AIVIF có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này để phản ánh các thay đổi về pháp luật, thực hành thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi, các tính năng trên trang web hoặc các giải pháp trong công nghệ. Nếu các thay đổi về tài liệu được thực hiện đối với Chính sách bảo mật này, các thay đổi sẽ được đăng nổi bật trên trang web. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong tài liệu này sẽ có nghĩa như được quy định trong Điều khoản sử dụng.

Xin lưu ý: Chính sách bảo mật này không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể nhận được về bạn thông qua các kênh bên ngoài AIVIF.

AIVIF thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Chưa xác định, như được mô tả bên dưới.

“Dữ liệu cá nhân” nghĩa là dữ liệu cho phép người nào đó xác định hoặc liên hệ với bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail của bạn cũng như bất kỳ thông tin không công khai nào khác về bạn. "Dữ liệu ẩn danh" có nghĩa là dữ liệu không được liên kết với dữ liệu cá nhân của bạn, không hiển thị trên bất cứ kênh thông tin nào khác AIVIF.

 • Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ e-mail và địa chỉ gửi thư, ngày sinh, nhận dạng do chính phủ cấp, ảnh, thông tin sinh trắc học (bao gồm nhưng không giới hạn đối với vân tay thiết bị), tên công ty và mật khẩu khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân khác do các dịch vụ xác minh danh tính của bên thứ ba cung cấp hoặc thông qua các trang web mạng xã hội.
 • Nếu bạn cho chúng tôi biết bạn đang ở đâu (ví dụ: bằng cách cho phép thiết bị di động hoặc máy tính của bạn gửi cho chúng tôi vị trí của bạn), chúng tôi có thể lưu trữ thông tin đó.
 • Một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như xác thực hai yếu tố, có thể yêu cầu chúng tôi thu thập số điện thoại của bạn. Chúng tôi có thể liên kết số điện thoại đó với thông tin nhận dạng thiết bị di động của bạn.
 • Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua e-mail, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn, cũng như bất kỳ nội dung nào khác có trong e-mail, để gửi cho bạn thư trả lời.
 • Chúng tôi cũng thu thập các loại Dữ liệu Cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện khi tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ, như email, thông tin được gửi qua biểu mẫu trực tuyến, thông tin dịch vụ hội nghị video, thông tin liên hệ khác hoặc thông tin khác được cung cấp để hỗ trợ nhân viên dịch vụ.
 • Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu khác, bao gồm nhưng không giới hạn, URL giới thiệu, vị trí của bạn, thông tin phân tích blockchain liên quan đến địa chỉ blockchain mà bạn cung cấp.

Một số thông tin được máy chủ của chúng tôi thu thập tự động:

 • Các máy chủ của chúng tôi (có thể được nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba lưu trữ) thu thập thông tin từ bạn, bao gồm loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ Giao thức Internet ("IP") (số được gán tự động cho máy tính của bạn khi bạn sử dụng Internet) , có thể thay đổi từ phiên này sang phiên khác), tên miền và / hoặc dấu ngày / giờ cho lượt truy cập của bạn.
 • Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin tự động và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (“ISP”), trang giới thiệu / thoát, hệ điều hành, dấu ngày / giờ và dữ liệu nhấp chuột.
 • Giống như nhiều dịch vụ trực tuyến, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin.“Cookie” là những mẩu thông tin nhỏ mà một trang web gửi đến ổ cứng máy tính của bạn trong khi bạn đang xem trang web.
 • Chúng tôi giữ lại thông tin thay cho bạn, chẳng hạn như dữ liệu giao dịch và dữ liệu phiên khác được liên kết với Tài khoản của bạn.

AIVIF sử dụng thông tin thu thập như thế nào?

Nói chung, Dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi được sử dụng để trả lời các yêu cầu bạn đưa ra hoặc để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các cách sau:

 • Tạo điều kiện cho việc tạo và bảo mật Tài khoản của bạn trên mạng của chúng tôi;
 • Xác minh bạn và thực hiện xác minh danh tính thông qua nhà cung cấp dịch vụ;
 • Cung cấp cải thiện quản trị Trang web và Dịch vụ của chúng tôi;
 • Nâng cao chất lượng trải nghiệm khi bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn một e-mail chào mừng để xác minh quyền sở hữu địa chỉ e-mail được cung cấp khi Tài khoản của bạn được tạo;
 • Gửi cho bạn thông báo email hành chính, chẳng hạn như hoạt động tài khoản, xử lý giao dịch, tư vấn bảo mật hoặc hỗ trợ và bảo trì;
 • Xác định, ngăn chặn và báo cáo các hoạt động có khả năng đáng ngờ, gian lận hoặc bất hợp pháp;
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản của chúng tôi;
 • Trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến cơ hội việc làm hoặc các yêu cầu khác.

Tất cả dữ liệu được thu thập tự động sẽ được sử dụng để quản lý hoặc cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

  • Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để làm cho Trang web và Dịch vụ của chúng tôi hữu ích hơn cho bạn và để thực hiện xác minh danh tính.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin từ tệp nhật ký để phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên Trang web, thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi và điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi tốt hơn theo nhu cầu của người dùng. Ngoại trừ như đã nêu trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với Dữ liệu cá nhân.
  • Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web) và Cookie liên tục (lưu lại trên máy tính cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn trên Trang web của chúng tôi. Loại thông tin này được thu thập để làm cho trang web hữu ích hơn cho bạn và điều chỉnh trải nghiệm với chúng tôi để đáp ứng các sở thích và nhu cầu đặc biệt của bạn.
Chúng tôi có thể tạo bản ghi Dữ liệu Chưa xác định từ Dữ liệu Cá nhân bằng cách loại trừ thông tin (chẳng hạn như tên của bạn) làm cho dữ liệu nhận dạng cá nhân bạn.Chúng tôi sử dụng Dữ liệu ẩn danh này để phân tích các yêu cầu và mẫu sử dụng để chúng tôi có thể nâng cao nội dung của Dịch vụ của chúng tôi và cải thiện điều hướng trang web.
    
Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng Dữ liệu ẩn danh và tổng hợp và các thông tin không xác định khác cho bất kỳ mục đích nào và tiết lộ Dữ liệu ẩn danh cho bên thứ ba theo quyết định riêng của chúng tôi.

AIVIF không bán dữ liệu người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

AIVIF chia sẻ thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới và được mô tả ở đâu đó trong Chính sách Bảo mật này.

 • Có thể cần tiết lộ thông tin của bạn để tuân thủ mọi luật, trát đòi, lệnh tòa hoặc yêu cầu của chính phủ, bảo vệ chống lại khiếu nại, điều tra hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ bất hợp pháp, thực thi Điều khoản của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền lợi, an toàn và bảo mật của AIVIF, người dùng của chúng tôi hoặc của cộng đồng.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp cho bạn các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua Trang web của chúng tôi; tiến hành kiểm tra đảm bảo chất lượng; để tạo thuận lợi cho việc tạo tài khoản; để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật; để xác minh danh tính của bạn; và / hoặc cung cấp các dịch vụ khác cho Công ty. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này không bắt buộc phải sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn ngoài việc cung cấp các dịch vụ mà Công ty yêu cầu.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ một số hoặc tất cả Dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình thương lượng mọi giao dịch, tài chính, mua lại hoặc giải thể hoặc tiến hành bán, chuyển nhượng, thoái vốn hoặc tiết lộ tất cả hoặc một phần tài sản hoặc doanh nghiệp của chúng tôi. Trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc thu nhận, Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chuyển giao dưới dạng tài sản kinh doanh.Nếu một công ty khác mua lại công ty, doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi, công ty sẽ sở hữu Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập và sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

AIVIF có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác được quy định theo chính sách bảo mật của riêng họ. AIVIF không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này ngay cả khi chúng được truy cập bằng các liên kết từ trang web của chúng tôi.

Khác với quy định trong Chính sách bảo mật này, AIVIF không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba trừ khi được yêu cầu thực thi pháp luật, lệnh tòa hoặc tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo pháp lý.

Làm thế nào bạn có thể cập nhật thông tin của bạn?

Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ và đưa ra yêu cầu hoặc trực tiếp cập nhật thông tin trực tuyến.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn miễn là Tài khoản của bạn chưa bị đóng hoặc khi cần để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, hãy mở một yêu cầu trong trung tâm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết các tranh chấp và thực thi các Điều khoản của chúng tôi.

Làm thế nào bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu?

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư của khách hàng và tuân thủ chính sách, chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng cơ hội yêu cầu xóa dữ liệu đối với bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với tài khoản của họ. Chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân nếu dữ liệu không còn cần thiết hoặc đã được sự đồng ý.

Ai có thể yêu cầu xóa dữ liệu?

Nếu khách hàng của bạn yêu cầu bạn xóa dữ liệu của họ, nhà phát triển của bạn có thể xóa hồ sơ liên hệ của khách hàng đó thông qua API bằng cách:

Yêu cầu danh sách địa chỉ liên hệ ('Liệt kê tất cả địa chỉ liên hệ')
Lọc qua email
Khi bạn đã xác định được ID của họ, bạn có thể xóa địa chỉ liên hệ đó ('Xóa địa chỉ liên hệ')

Đối với bất kỳ thao tác xóa dữ liệu nào khác, bất kỳ Người dùng nào cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu cho chính họ hoặc Người dùng của họ, bất kể họ đang ở đâu. Yêu cầu sẽ cần được thực hiện từ địa chỉ email được liên kết với tài khoản và Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật nhận dạng để xác nhận quyền sở hữu tài khoản.

Quá trình xóa dữ liệu là gì?

Sau khi yêu cầu xóa dữ liệu và quyền sở hữu tài khoản được xác nhận, yêu cầu xóa dữ liệu sẽ đi vào hàng đợi của chúng tôi. Nói chung, dữ liệu sẽ bị xóa trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày yêu cầu ban đầu. Trong quá trình xóa, dữ liệu được xóa an toàn khỏi cơ sở dữ liệu và máy chủ. Tất cả dữ liệu sao lưu và nhật ký liên quan sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày theo lịch. Sau khi dữ liệu đã bị xóa, nó không thể được phục hồi.

Điều gì xảy ra với các cuộc hẹn trên lịch sau khi dữ liệu hoạt động bị xóa?

Quá trình xóa chỉ xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu và máy chủ nội bộ. Các sự kiện lịch trong lịch được kết nối của Người dùng sẽ không bị sửa đổi hoặc xóa.

AIVIF sử dụng cookie và dữ liệu cục bộ liên tục như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin trình duyệt web để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web và theo dõi cách các Dịch vụ đang được sử dụng. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn và ngoài việc sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn, chúng tôi sử dụng cookie để xác định và ngăn chặn hoạt động gian lận. Thông tin được thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, URL giới thiệu, loại thiết bị bạn sử dụng, hệ điều hành, loại trình duyệt bạn sử dụng, vị trí địa lý và dữ liệu phiên khác. Cookie không phải là vĩnh viễn và sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian không hoạt động ngắn. Bạn có thể chọn hủy kích hoạt cookie của mình, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể không truy cập được hoặc sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng AIVIF không chịu trách nhiệm hoặc có thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do quyết định của bạn hoặc không có khả năng sử dụng các tính năng đó.

AIVF đề phòng những biện pháp bảo mật nào để bảo vệ tôi?

Chúng tôi nghiêm túc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa dữ liệu theo chuẩn công nghiệp và đã triển khai các hạn chế liên quan đến việc lưu trữ và khả năng truy cập thông tin cá nhân của bạn. AIVIF máy chủ và hoạt động kinh doanh hoàn toàn nằm ở Hoa Kỳ.

Xin lưu ý rằng không có sự truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử có thể được đảm bảo an toàn 100%.

Phần lớn tiền gửi của khách hàng được lưu trữ ngoại tuyến trong kho lạnh, ví lạnh. Chúng tôi chỉ giữ đủ số lượng coin trực tuyến để tạo điều kiện giao dịch tích cực, an toàn, nhanh chóng, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro và mất mát.

Các chương trình kiểm soát của chúng tôi giám sát hoạt động trao đổi 24/7/365. Công việc của họ là báo cáo và chặn mọi hoạt động khả nghi, đáng ngờ trước khi nó trở thành một vấn đề.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi như đã nêu ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán