Chỉ số lạm phát của Fed tăng vọt lên mức cao nhất trong ba thập kỷ, điều đó có ý nghĩa gì đối với Bitcoin?

Chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ...

Chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1992, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Một số người nói rằng Bitcoin với nguồn cung cố định là 21 triệu sẽ chống lại lạm phát.

Nhưng có sự thật nào cho điều đó không?