Các Bitcoin mining pool lớn nhất đang báo tín hiệu kích hoạt Taproot, nhưng khó đạt đến mốc đồng thuận 90%

Top 10 Bitcoin mining pool theo phân phối hash rate hiện đang thể hiện dấu hiệu kích hoạt Taproot. Cụ thể, 90% hash rate...

Top 10 Bitcoin mining pool theo phân phối hash rate hiện đang thể hiện dấu hiệu kích hoạt Taproot. Cụ thể, 90% hash rate Bitcoin đã báo hiệu một thời gian ngắn cho việc nâng cấp giao thức với con số hiện là khoảng 73%.

Hầu hết tất cả các mining pool Bitcoin lớn hiện đang báo hiệu kích hoạt Taproot

Trên Twitter, Binance cũng thông báo rằng Binance Pool đã bắt đầu phát tín hiệu cho Taproot. Theo Twitter Taproot Signal, tín hiệu Taproot đầu tiên của Binance Pool xảy ra ở độ cao block thứ 683,878.