Cá voi Bitcoin rút 19,639 BTC khỏi các sàn giao dịch sau khi $5.28B stablecoin chuyển đến các sàn

Dữ liệu được cung cấp bởi nền tảng phân tích CryptoQuant cho thấy trong 24 giờ qua, 5,28 tỷ USD giá trị stablecoin đã...

Dữ liệu được cung cấp bởi nền tảng phân tích CryptoQuant cho thấy trong 24 giờ qua, 5,28 tỷ USD giá trị stablecoin đã được gửi vào nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại.

Ông chỉ ra rằng dòng tiền stablecoin này thậm chí còn lớn hơn lượng tiền được hỗ trợ bằng USD được gửi trước khi Tesla công bố Bitcoin vào ngày 8 tháng 2.

Kết luận rõ ràng là thị trường tiền điện tử đã mua Bitcoin.