binance left Coinmarketcap net_left adver left
Detail

Bộ Tài chính công bố dự thảo về sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán

AiVIF - Bộ Tài chính công bố dự thảo về sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoánBộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn hình...
Bộ Tài chính công bố dự thảo về sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán Bộ Tài chính công bố dự thảo về sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán

AiVIF - Bộ Tài chính công bố dự thảo về sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý.

Quỹ được sử dụng để thanh toán thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán

Dự thảo nêu rõ về hình thức và mức đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán. Theo đó, quỹ hỗ trợ thanh toán được hình thành từ khoản đóng góp bằng tiền của thành viên lưu ký theo mức đóng góp cố định ban đầu, mức đóng góp hàng năm và mức đóng góp tối đa.

Trong đó, mức đóng góp cố định ban đầu là 120 triệu đồng.

Mức đóng góp hàng năm bằng 0.01% giá trị giao dịch môi giới được thanh toán của cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp (ngoại trừ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ), chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán của từng thành viên lưu ký trong năm liền trước, tối đa không quá 2.5 tỷ đồng/năm.

Mức đóng góp tối đa là 15 tỷ đồng đối với thành viên lưu ký là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 20 tỷ đồng đối với thành viên lưu ký là công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và môi giới.

Quản lý và sử dụng quỹ

Dự thảo nêu rõ về việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán trước thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Về quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán: Tiền đóng góp vào quỹ thuộc sở hữu của thành viên lưu ký và được VSDC quản lý tách biệt với tài sản của VSDC. VSDC mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thanh toán theo hình thức gửi không kỳ hạn để quản lý tiền của các thành viên lưu ký đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán.

Về sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán: Tiền đóng góp vào quỹ được VSDC sử dụng để thanh toán thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán. Trường hợp sau khi sử dụng phần đóng góp quỹ của thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán không đủ để thanh toán, VSDC được sử dụng phần đóng góp của thành viên lưu ký khác để hỗ trợ thanh toán.

Thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán phải hoàn trả phần tiền đã sử dụng từ quỹ hỗ trợ thanh toán và chịu lãi sử dụng quỹ theo quy định tại quy chế của VSDC.

Lãi phát sinh từ tiền đóng góp quỹ được phân bổ cho thành viên lưu ký phù hợp với số tiền và thời gian đóng góp của từng thành viên lưu ký sau khi trừ chi phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán tại ngân hàng thanh toán (nếu có).

Chi phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán tại ngân hàng thanh toán không tính vào chi phí hoạt động của VSDC.

Thành viên lưu ký chỉ được hoàn trả lại số tiền đóng góp quỹ khi thành viên lưu ký bị thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán kể từ thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Nhật Quang

ig right nyse right Neteller adver right
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
rakuten_main right top net_home_top ig_main right top Binance _ main right top fbs_main right top tifia_main right top
04-12-2021 05:53:25 (UTC+7)

EUR/USD

1.1316

+0.0017 (+0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

EUR/USD

1.1316

+0.0017 (+0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

GBP/USD

1.3239

-0.0067 (-0.51%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

USD/JPY

112.82

-0.34 (-0.30%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

AUD/USD

0.6998

-0.0095 (-1.34%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

USD/CAD

1.2846

+0.0038 (+0.30%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

EUR/JPY

127.66

-0.19 (-0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

EUR/CHF

1.0385

-0.0012 (-0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

Gold Futures

1,784.15

+21.45 (+1.22%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Silver Futures

22.562

+0.246 (+1.10%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Copper Futures

4.2725

-0.0265 (-0.62%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (7)

Crude Oil WTI Futures

66.27

-0.23 (-0.35%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Brent Oil Futures

69.91

+0.24 (+0.34%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Natural Gas Futures

4.095

+0.039 (+0.96%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

US Coffee C Futures

242.40

+5.80 (+2.45%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Euro Stoxx 50

4,080.15

-27.87 (-0.68%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

S&P 500

4,538.43

-38.67 (-0.84%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

DAX

15,169.98

-93.13 (-0.61%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

FTSE 100

7,122.32

-6.89 (-0.10%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Hang Seng

23,766.69

-22.24 (-0.09%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

US Small Cap 2000

2,150.30

-56.04 (-2.54%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (5)

Sell (4)

IBEX 35

8,241.70

-59.10 (-0.71%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

BASF SE NA O.N.

58.240

-0.930 (-1.57%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Bayer AG NA

44.20

-0.78 (-1.73%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

Allianz SE VNA O.N.

197.02

-0.36 (-0.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Adidas AG

247.82

-7.43 (-2.91%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Deutsche Lufthansa AG

5.687

+0.062 (+1.10%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Siemens AG Class N

146.30

-1.41 (-0.95%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

Deutsche Bank AG

10.740

-0.210 (-1.92%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

 EUR/USD1.1316↑ Buy
 GBP/USD1.3239↑ Buy
 USD/JPY112.82Sell
 AUD/USD0.6998↑ Sell
 USD/CAD1.2846Neutral
 EUR/JPY127.66↑ Buy
 EUR/CHF1.0385↑ Buy
 Gold1,784.15↑ Sell
 Silver22.562↑ Buy
 Copper4.2725↑ Sell
 Crude Oil WTI66.27↑ Sell
 Brent Oil69.91↑ Sell
 Natural Gas4.095Sell
 US Coffee C242.40↑ Sell
 Euro Stoxx 504,080.15↑ Buy
 S&P 5004,538.43↑ Buy
 DAX15,169.98↑ Buy
 FTSE 1007,122.32↑ Buy
 Hang Seng23,766.69↑ Buy
 Small Cap 20002,150.30Neutral
 IBEX 358,241.70↑ Buy
 BASF58.240↑ Sell
 Bayer44.20Sell
 Allianz197.02↑ Sell
 Adidas247.82Neutral
 Lufthansa5.687Sell
 Siemens AG146.30↑ Sell
 Deutsche Bank AG10.740↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,020/ 6,070
(0/ 0) # 1,177
SJC HCM6,040/ 6,110
(25/ 25) # 1,182
SJC Hanoi6,040/ 6,112
(25/ 25) # 1,184
SJC Danang6,040/ 6,112
(25/ 25) # 1,184
SJC Nhatrang6,040/ 6,112
(25/ 25) # 1,184
SJC Cantho6,040/ 6,112
(25/ 25) # 1,184
Cập nhật 04-12-2021 05:53:27
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,783.45+14.310.81%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-IV2400024480
RON 95-II,III2390024370
E5 RON 92-II2291023360
DO 0.05S1838018740
DO 0,001S-V1873019100
Dầu hỏa1719017530
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$66.41+2.263.41%
Brent$70.03+1.962.79%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD22.670,0022.940,00
EUR25.103,6426.487,38
GBP29.523,3630.756,79
JPY195,30206,56
KRW16,7020,34
Cập nhật lúc 17:48:43 04/12/2021
Xem bảng tỷ giá hối đoái
binance main right Fxpro Main Right aetos main right adver main right