Bộ Nội vụ nói gì về việc sáp nhập tỉnh?

Monday, July 19, 2021
Bộ Nội vụ nói gì về việc sáp nhập tỉnh? Bộ Nội vụ nói gì về việc sáp nhập tỉnh?

Vietstock - Bộ Nội vụ nói gì về việc sáp nhập tỉnh?

Việc xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là vấn đề quan trọng cần nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Đến nay, Bộ Nội vụ chưa đề nghị vấn đề này lên Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cung cấp thông tin tại buổi họp báo. ẢNH: T.HẰNG

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại buổi họp báo sáng nay, 19.7, thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ông Thăng, Bộ Nội vụ đang xây dựng Báo cáo tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UNTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQ13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính. Đây là dự thảo lần đầu sửa đổi tiêu chuẩn sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn sắp tới.

Ông Thăng khẳng định: “Bộ Nội vụ chưa đưa ra danh sách, cũng chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập bất cứ đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Đây là vấn đề quan trọng, cần nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng, trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Ngoài ra, còn liên quan đến các vấn đề an ninh quốc phòng, văn hóa… Quá trình xây dựng đề án phải làm rất nhiều bước, nhiều chiều, đặc biệt phải đánh giá tác động qua nhiều vòng thẩm tra”.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, bộ này đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; tổng kết thực tiễn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 theo Nghị quyết số 653/2012/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.

“Đây là nhiệm quan trọng cần ưu tiên thực hiện nhằm tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi một số điều quy định về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi, bổ sung này mới chỉ là bước đầu, còn một số nội dung tiếp tục phải thực hiện ngoài 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số còn một số vấn đề như vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thông và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư”, ông Thăng thông tin.

Theo Bộ Nội vụ, vấn đề này rất cần phải lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương cũng như ý kiến của người dân để tổng hợp đầy đủ thông tin làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, để sớm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2026 kết hợp với tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, theo ông Thăng, căn cứ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về việc “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp”, Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, việc đề xuất thí điểm mới chỉ ở bước đầu của việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý nhất là sửa đổi Nghị quyết1211/2016/UBTVQH13.

“Về việc này, Bộ Nội vụ sẽ trình đề án vào thời điểm thích hợp, không ấn định một thời điểm cụ thể trong năm 2022”, ông Thăng nói thêm.

Thu Hằng

Leave your comment
27-07-2021 02:08:26 (UTC+7)

EUR/USD

1.1801

+0.0030 (+0.25%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

EUR/USD

1.1801

+0.0030 (+0.25%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

GBP/USD

1.3813

+0.0067 (+0.49%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

USD/JPY

110.38

-0.16 (-0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

AUD/USD

0.7378

+0.0014 (+0.19%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

USD/CAD

1.2548

-0.0014 (-0.11%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

EUR/JPY

130.26

+0.12 (+0.10%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

EUR/CHF

1.0809

-0.0009 (-0.08%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

Gold Futures

1,796.80

-5.00 (-0.28%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

Silver Futures

25.242

+0.009 (+0.04%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Copper Futures

4.5895

+0.1895 (+4.31%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

Crude Oil WTI Futures

72.08

+0.01 (+0.01%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

Brent Oil Futures

73.80

+0.36 (+0.49%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Natural Gas Futures

4.072

+0.030 (+0.74%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

US Coffee C Futures

207.90

+18.90 (+10.00%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Euro Stoxx 50

4,102.59

-6.51 (-0.16%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

S&P 500

4,419.20

+7.40 (+0.17%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

DAX

15,618.98

-50.31 (-0.32%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

FTSE 100

7,025.43

-2.15 (-0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Hang Seng

26,220.00

-1064.87 (-3.90%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

US Small Cap 2000

2,209.00

-0.41 (-0.02%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

IBEX 35

8,775.20

+58.00 (+0.67%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

BASF SE NA O.N.

67.540

+0.510 (+0.76%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Bayer AG NA

51.40

+0.20 (+0.39%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

210.90

+0.40 (+0.19%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Adidas AG

311.95

-5.75 (-1.81%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Deutsche Lufthansa AG

9.847

-0.002 (-0.02%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Siemens AG Class N

134.56

-0.09 (-0.07%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

10.660

+0.070 (+0.66%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

 EUR/USD1.1801↑ Sell
 GBP/USD1.3813↑ Sell
 USD/JPY110.38↑ Buy
 AUD/USD0.7378↑ Sell
 USD/CAD1.2548↑ Buy
 EUR/JPY130.26Neutral
 EUR/CHF1.0809Neutral
 Gold1,796.80Buy
 Silver25.242Sell
 Copper4.5895Sell
 Crude Oil WTI72.08↑ Sell
 Brent Oil73.80↑ Sell
 Natural Gas4.072↑ Sell
 US Coffee C207.90↑ Buy
 Euro Stoxx 504,102.59↑ Buy
 S&P 5004,419.20↑ Buy
 DAX15,618.98↑ Buy
 FTSE 1007,025.43↑ Buy
 Hang Seng26,220.00↑ Sell
 Small Cap 20002,209.00Neutral
 IBEX 358,775.20Neutral
 BASF67.540↑ Buy
 Bayer51.40↑ Buy
 Allianz210.90↑ Buy
 Adidas311.95↑ Sell
 Lufthansa9.847↑ Sell
 Siemens AG134.56↑ Buy
 Deutsche Bank AG10.660↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank5,665/ 5,720
(0/ 0) # 687
SJC HCM5,680/ 5,745
(0/ 0) # 713
SJC Hanoi5,680/ 5,747
(0/ 0) # 715
SJC Danang5,680/ 5,747
(0/ 0) # 715
SJC Nhatrang5,680/ 5,747
(0/ 0) # 715
SJC Cantho5,680/ 5,747
(0/ 0) # 715
Cập nhật 27-07-2021 02:08:28
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,797.45-2.78-0.15%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-IV2188022310
RON 95-II,III2178022210
E5 RON 92-II2061021020
DO 0.05S1653016860
DO 0,001S-V1688017210
Dầu hỏa1550015810
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$71.94+0.170.24%
Brent$73.88-0.12-0.17%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD22.880,0023.110,00
EUR26.387,0727.760,11
GBP30.825,6632.113,27
JPY203,04213,69
KRW17,2621,01
Cập nhật lúc 18:50:27 26/07/2021
Xem bảng tỷ giá hối đoái