Bitcoin giảm xuống dưới 40K đô la khi Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử trên 10.000 đô la phải báo cáo cho IRS

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cho biết đề xuất của chính quyền Biden nhằm tăng cường tuân thủ thuế bao gồm yêu cầu chuyển...

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cho biết đề xuất của chính quyền Biden nhằm tăng cường tuân thủ thuế bao gồm yêu cầu chuyển tiền điện tử từ 10.000 đô la trở lên phải được báo cáo cho Sở Thuế vụ.

“Giống như các giao dịch tiền mặt, các doanh nghiệp nhận tài sản tiền điện tử có giá trị thị trường hợp hơn 10.000 đô la cũng sẽ phải báo cáo”, Bộ Tài chính cho biết trong một báo cáo về các đề xuất cưỡng chế thuế.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đang kêu gọi các ngân hàng báo cáo về dòng chảy tài khoản để giúp tăng cường tuân thủ thanh toán thuế.

“Tiền điện tử đã đặt ra một vấn đề phát hiện đáng kể bằng cách tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp trên diện rộng bao gồm cả trốn thuế”, Bộ Ngân Khố cho biết.

Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 40.000 đô la như khi đề xuất được đưa ra.

bitcoin-giam-xuong-duoi-40k-do-la-khi-bo-ngan-kho-hoa-ky-yeu-cau-cac-giao-dich-tien-dien-tu-tren-10-000-do-la-phai-bao-cao-cho-irs
Nguồn: Tradingview.com
Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook