Binance Smart Chain (BSC) vượt mặt Ethereum về hoạt động on-chain

Binance Smart Chain (BSC) đã vượt mặt hoạt động on-chain của Ethereum, dựa trên số liệu thống kê mới nhất từ bscscan.com. Các giao...

Binance Smart Chain (BSC) đã vượt mặt hoạt động on-chain của Ethereum, dựa trên số liệu thống kê mới nhất từ bscscan.com. Các giao dịch này, nếu không thì sẽ xảy ra trên Ethereum đốt ETH vào phí giao dịch, nếu EIP1559 đang hoạt động. Trên thực tế, nó thậm chí có thể là mùa cho vay nhanh trên Binance Smart Chain.

Với việc đặt cược BNB trên Binance Chain, các trader được cung cấp lợi nhuận ổn định và an toàn, giúp người xác nhận cải thiện hiệu suất của họ. Ngoài ra, Binance Smart Chain hiện đang xử lý 12 triệu giao dịch mỗi ngày, gấp 8 lần so với Ethereum.

Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù khối lượng Ethereum không giảm, nhưng BSC đã xử lý các giao dịch được chuyển hướng đến nó, thay vì mạng Ethereum, vì một số trader không đủ khả năng.

Giao dịch hàng ngày trên BSC. Nguồn: BSCScan

Hơn nữa, BSC đã thực hiện nhiều giao dịch hơn Ethereum dựa trên dữ liệu kể từ đầu tháng 5 năm 2021. Trong khi có các mô hình cho thấy Ethereum sẽ giảm phát, các mô hình này không đưa BSC hoặc bất kỳ hoạt động chuỗi tương thích EVM nào khác di chuyển khỏi mạng ETH vào tài khoản.

Phí mạng Binance Smart Chain. Nguồn: Bscscan

Dựa trên biểu đồ đính kèm, tại thời điểm viết bài, phí giao dịch thấp hơn mức đỉnh mà nó đạt được vào tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp của Ethereum, phí giao dịch đã đạt mức đỉnh mới. Kể từ đầu tháng 1 năm 2021, phí thanh toán trên mạng Ethereum đã tăng liên tục, đạt mức đỉnh mới sau vài tuần.

Câu hỏi thú vị là điều gì tiếp theo cho Binance Smart Chain sau khi vượt qua mạng Ethereum. Các bản cập nhật mới nhất trên mạng bao gồm cải thiện hiệu suất node và cắt giảm đáng kể mức sử dụng đĩa lên đến 70%.

Bây giờ, mặc dù Ethereum Foundation đã sửa một lỗ hổng gần đây đã được tiết lộ trong Bản nâng cấp Berlin và mặc dù việc ra mắt ETH L2 và bản nâng cấp, các giao dịch đang được hướng đến các đối thủ cạnh tranh và một số dự án mới đã được ra đời trên BSC.

Hơn nữa, cuộc chiến về kho lưu trữ giá trị vẫn tiếp tục, với Bitcoin, Ethereum và các dự án trên cả hai mạng tiếp tục cạnh tranh để có được dòng vốn đầu tư cao hơn.