Tổng hợp lệnh đào Monero XMR trên Linux - Ubuntu

Sau khi mình chia sẽ bài viết hướng dẫn đào monero ở đây và bên diễn đàn mmo4me (https://mmo4me.com/threads/huong-dan-dao-monero-cho-nguoi-co-nhieu-vps-free.323842/) thì có rất nhiều lão làng quay lại theo trào lưu đào coin và những bạn mới bước vào nghề đào coin này, một số bạn đã tìm được bug vcc để reg vps đào coin free và kiếm vài k$/ngay...

Tổng hợp lệnh đào Monero XMR trên Linux - Ubuntu

Sau khi mình chia sẽ bài viết hướng dẫn đào monero ở đây và bên diễn đàn mmo4me (https://mmo4me.com/threads/huong-dan-dao-monero-cho-nguoi-co-nhieu-vps-free.323842/thì có rất nhiều lão làng quay lại theo trào lưu đào coin và những bạn mới bước vào nghề đào coin này, một số bạn đã tìm được bug vcc để reg vps đào coin free và kiếm vài k$/ngay...
Mining monero ubuntu
Mining monero ubuntu

Tuy nhiên trong bài viết hướng dẫn đào coin mình chỉ hướng dẫn đào trên GUI (Graphical user interface) mà quên hướng dẫn đào coin bằng lệnh console mining cho các bạn sử dụng hệ điều lành linux.
Hôm nay mình xin chia sẽ lại bài hướng dẫn đào monero trên linux (Debian, Centos, Ubuntu) chỉ cần cho lệnh vào Startup Script sau khi tạo VPS sẽ không cần Remote VPS để chạy lệnh bằng tay nữa.
-------- Trích lại hướng dẫn của bạn wormiit bên mmo4me.com--------

Giải thích các lệnh Linux cơ bản để đào coin​

#!/bin/bash // giúp linux nhận ra đây là một đoạn bash script 

 • sudo apt-get update // cập nhật hệ điều hành 
 • sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev // cài đặt các thư viện cần thiết 
 • sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) // tunning cơ bản nhận 20% luck có cơ hội tăng hash/s 
 • git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh // tải tool đào và tạo môi trường build tool 
 • if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ]; // nhận diện vps có hỗ trợ avx2 hay không 
 • then CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu hỗ trợ avx2 
 • elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ]; // nhận diện vps có hỗ trợ avx hay không 
 • then CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu hỗ trợ avx 
 • else CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl // thiết lập môi trường build tool đào với cpu bình thường 
 • fi make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u xmrfcn@yoloteam.org -p x --thread=7 // build tool đào và chạy cpuminer theo cấu hình config dual XMR và FCN trên pool Minergate với số core cpu là 7
Các bạn có thể copy nguyên lệnh trên 
123456789101112131415#!/bin/bash 
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev 
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) 
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh 
if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ]; 
then
  CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl
elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ]; 
then
  CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl 
else
  CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl 
fi
make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u xmrfcn@yoloteam.org -p x --thread=7 


Các lệnh bổ sung nếu cần

get -y upgrade && apt-get -y autoremove
// Cập nhật hệ điều hành & gỡ bỏ các thư viện cũ sudo apt-get update && apt-


Lưu ý:- Muốn chạy 1 lệnh thì copy tất cả và thêm vào giữa các lệnh dấu &&- Có nhiều cách để chạy lệnh đào như dùng screen, nohup, cpulimit
Vd:cpulimit -l 98 /root/cpuminer-opt/cpuminer -- -a zcoin -o stratum+tcp://stratum0.maxminers.net:3756 -u mai.d01 -p x --syslog screen: screen -d -m ./cpuminer -a lyra2z -o stratum+tcp://stratum0.maxminers.net:3757 -u mai.gg01 -p x nohup: nohup ./cpuminer -a zcoin -o stratum+tcp://xzc.pool.mn:2428 -u meoit.v08 -p x

Tunning VPS +20% may mắn để tăng số h/s , lệnh này tinh chỉnh hệ thống Linux giúp tool đào chạy hiệu quả hơn

sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) // số core cpu x 3Các đoạn code bash script đào coin phổ biến

Debian-cli với tool đào Minergate-cli, lệnh này phổ biến, đơn giản nhất

#!/bin/bash wget https://minergate.com/download/deb-cli sudo dpkg -i deb-cli nohup minergate-cli -user mail_của_bạn -xmr số_core_để_đào

Vidu
#!/bin/bash wget https://minergate.com/download/deb-cli sudo dpkg -i deb-cli nohup minergate-cli -user xmr@yoloteam.org -xmr 7

*** Ubuntu 16.04, đào XMR, XZC, dual XMR-FCN, nên dùng bản này sẽ chạy ok hơn các bản Ubuntu khác ***
Đây là những code mình đang dùng, ưu điểm là các tool được cập nhật mới, hỗ trợ cấu hình cpu có AVX2Bản tool của wolf0 hay lucas không build được, đã thử và lỗi
Khi copy về nhớ thay đổi phần mail_của_bạn và số_core_để_đào
* Code chạy cpuminer-multi của tpruvot - pool Minergate - dual XMR-FCN
#!/bin/bash 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3)) 
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh 
if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ]; 
then 
      CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl 
elif 
[ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ]; 
then 
CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl 
else 
 CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl 
fi make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u mail_của_bạn -p x --thread=số_core_để_đào
Code chạy cpuminer-multi của tpruvot - pool Minergate - đào XMR
#!/bin/bash
1234567891011121314sudo apt-get update
sudo apt-get install -y automake build-essential autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=$((`grep -c ^processor /proc/cpuinfo` * 3))
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi && cd cpuminer-multi && ./autogen.sh
if [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx2` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx2" ./configure --with-crypto --with-curl
elif [ ! "0" = `cat /proc/cpuinfo | grep -c avx` ];
then
  CFLAGS="-O2 -mavx" ./configure --with-crypto --with-curl
else
  CFLAGS="-march=native" ./configure --with-crypto --with-curl
fi
make clean && make && ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u mail_của_bạn -p x --thread=số_core_để_đào

Các bạn có thể theo dõi tại: https://mmo4me.com/threads/tong-hop-lenh-dao-xmr-xzc-tren-linux.332923/https://mmo4me.com/threads/tong-hop-lenh-dao-xmr-xzc-tren-linux.332923/
28-07-2021 21:16:33 (UTC+7)

EUR/USD

1.1791

-0.0022 (-0.19%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

EUR/USD

1.1791

-0.0022 (-0.19%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

GBP/USD

1.3860

-0.0014 (-0.10%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

USD/JPY

110.15

+0.39 (+0.36%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

AUD/USD

0.7329

-0.0032 (-0.43%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

USD/CAD

1.2579

-0.0021 (-0.17%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

EUR/JPY

129.88

+0.21 (+0.16%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

EUR/CHF

1.0798

-0.0004 (-0.04%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Gold Futures

1,795.30

-4.50 (-0.25%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

Silver Futures

24.852

+0.203 (+0.82%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Copper Futures

4.4890

-0.0555 (-1.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

71.97

+0.32 (+0.45%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Brent Oil Futures

73.79

+0.27 (+0.37%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Natural Gas Futures

3.963

+0.021 (+0.53%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

US Coffee C Futures

199.95

-1.80 (-0.89%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Euro Stoxx 50

4,094.13

+29.30 (+0.72%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

S&P 500

4,396.50

-4.96 (-0.11%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

DAX

15,549.55

+30.42 (+0.20%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (4)

FTSE 100

7,013.05

+16.97 (+0.24%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Hang Seng

25,421.00

+360.13 (+1.44%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

US Small Cap 2000

2,195.00

+5.27 (+0.24%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

IBEX 35

8,723.00

+23.80 (+0.27%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

BASF SE NA O.N.

66.320

-0.740 (-1.10%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

Bayer AG NA

50.69

+0.10 (+0.20%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

209.80

-0.48 (-0.23%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Adidas AG

309.81

+0.81 (+0.26%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

9.951

+0.047 (+0.47%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Siemens AG Class N

133.03

-0.30 (-0.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

10.490

-0.115 (-1.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

 EUR/USD1.1791Buy
 GBP/USD1.3860↑ Sell
 USD/JPY110.15↑ Sell
 AUD/USD0.7329↑ Sell
 USD/CAD1.2579↑ Sell
 EUR/JPY129.88↑ Sell
 EUR/CHF1.0798↑ Sell
 Gold1,795.30Buy
 Silver24.852↑ Buy
 Copper4.4890↑ Buy
 Crude Oil WTI71.97↑ Sell
 Brent Oil73.79↑ Sell
 Natural Gas3.963Neutral
 US Coffee C199.95↑ Sell
 Euro Stoxx 504,094.13Sell
 S&P 5004,396.50Sell
 DAX15,549.55Sell
 FTSE 1007,013.05↑ Sell
 Hang Seng25,421.00↑ Buy
 Small Cap 20002,195.00↑ Sell
 IBEX 358,723.00↑ Sell
 BASF66.320↑ Sell
 Bayer50.69↑ Buy
 Allianz209.80↑ Sell
 Adidas309.81↑ Buy
 Lufthansa9.951↑ Sell
 Siemens AG133.03↑ Buy
 Deutsche Bank AG10.490↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank5,660/ 5,715
(0/ 0) # 708
SJC HCM5,650/ 5,720
(-10/ -10) # 713
SJC Hanoi5,650/ 5,722
(-10/ -10) # 715
SJC Danang5,650/ 5,722
(-10/ -10) # 715
SJC Nhatrang5,650/ 5,722
(-10/ -10) # 715
SJC Cantho5,650/ 5,722
(-10/ -10) # 715
Cập nhật 28-07-2021 21:16:37
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,797.10-2.78-0.15%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-IV2178022210
RON 95-II,III2168022110
E5 RON 92-II2049020890
DO 0.05S1637016690
DO 0,001S-V1672017050
Dầu hỏa1539015690
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$71.73+0.040.05%
Brent$73.74+0.010.01%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD22.865,0023.095,00
EUR26.457,2827.833,98
GBP31.085,7332.384,22
JPY203,92214,62
KRW17,2220,96
Cập nhật lúc 18:54:22 28/07/2021
Xem bảng tỷ giá hối đoái